U bent hier:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft de taak om de rekening en de verantwoording van het bestuur te controleren. De Raad, bestaande uit minimaal twee personen, controleert één keer per kwartaal de boekhouding van de Vereniging en die van de Stichting Sociëteitsbeheer. Van deze controles doet de Raad van Toezicht verslag tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

Verder geeft de Raad van Toezicht advies over alle financiële zaken. Het advies van de Raad is bindend, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.  

Sponsoren