U bent hier:

Geschillenraad

De geschillenraad komt in actie als een gesanctioneerd lid een schriftelijk beroepschrift inlevert bij de voorzitter van de Geschillenraad. Dit dient binnen zeven dagen na bekendmaking van het sanctiebesluit te gebeuren. Vervolgens komt de Geschillenraad binnen zeven dagen bijeen, hierbij moeten er minimaal vijf leden van de raad aanwezig zijn. Zij horen dan zowel de gesanctioneerde als een afgevaardige van het bestuur. 

Na de zitting kan de Geschillenraad het beroep niet-ontvankelijk, ongegrond of geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren. Verklaart de Geschillenraad het beroep geheel of gedeeltelijk gegrond, dan kan zij het sanctiebesluit aanpassen of vernietigen. De uitspraak van de Geschillenraad is bindend en kan alleen worden aagevochten in de Algemene Ledenvergadering. 

Sponsoren